• 0 (216) 455 99 61
  • info@avisilac.com.tr

Hakkımızda

2011 yılında %100 yerli sermaye ile kurulan AVİS İLAÇ A.Ş. modern üretim tesisinde,insan sağlığına hizmet etmek için en etkin tedaviyi sağlayan ilaçları üretmektedir.


Misyonumuz

Müşteri memnuniyetine verdiği önem ile, yetkin çalışanları ve etkin iletişim gücünü birleştirmiştir. İç ve dış pazarlara, hızla yüksek kalitede ürünler tedarik ederek tanıtım ve pazarlamalarını gerçekleştirmektedir.


Vizyonumuz

İlaç sektöründe modern üretim tesisiyle öncü, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle tercih edilen önder bir firma olmaktır.


Kalite Politikamız

Avis İlaç A.Ş. olarak, ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve diğer tüm uygulamalarda Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükte olan güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kurallarına sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

Ürünlerimizi, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretmek amacıyla Kalite Güvence Sistemleri’ni uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılması için tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız. Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

Politikanın Oluşturulması

Kuruluşumuzun Kalite yönetim sistemleri politikası üst yönetim tarafından;

• Kuruluşumuzun amacına uygunluğu,
• Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk için bir taahhüdü içermesi,
• Kalite hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi, amacı ile yılda en az bir kere yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında, sürekli uygunluğunun sağlanması için gözden geçirilir. YGG toplantı tutanaklarına politikanın gözden geçirilmesi ile ilgili alınan kararlar kayıt edilir.